14 Grudzień 2018
Praca
Ostatnie artykuły
Egzamin mauralny i z...
Złote Pióra 2016
Dorota Sławińska
Wykaz podręczników 2...
Liceum Ogólnokształc...
Nawigacja
Strona główna
Patron Szkół
Artykuły
Download
FAQ
Forum
Katalog linków
Galeria zdjęć
Zespół muz. FORTE


Egzamin maturalny i zawodowy
Organizacja egzaminów

Plan lekcji 2018/19-zmiana 8 października!
Liceum Ogólnokształcące
Technikum
Branżowa Szkoła I stopnia

Biblioteka szkolna
Godziny pracy
Nowości książkowe
Kiermasz świąteczny

Dla Rodziców
Zebrania
Wychowawcy klas
Plan pracy LO
Plan pracy Technikum
Plan pracy BS I stopnia

Publikacje
Publikacje nauczycieli

Prace ucziów
Publicystyka
Sport
Wydarzenia

Samorząd Uczniowski
Skład SU
Plan pracy

Szkolne Koło PCK
INFORMATYKA
Programowanie
Syst. operacyjne
Urządzenia TK
Oprogr. biurowe
Bazy danych
Multimedia
Informatyka
T. informacyjna

INNE PRZEDM.
Język polski


Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
Gazetka Szkolna
XP Home Edition
Gratulacja
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum


Inauguracja roku szkolengo
W dniu3 września 2018 roku odbyła się w naszej szkole uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019. Zgodnie z tradycją naszej szkoły, Pan Dyrektor wręczył stypendia uczniom rozpoczynającym naukę w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia ZDZ im. K.K. Baczyńskiego w Białej Podlaskiej, którzy uzyskali najwyższe wyniki na egzaminie gimnazjalnym. Serdecznie gratulujemy wyróżnionym i życzymy dalszych sukcesów w nauce. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć ofiar II wojny światowej. Uroczystość uświetnił występ grupy medialnej FORTE, którą tworzą muzycznie uzdolnienie uczniowie naszej szkoły oraz występ zespołu wokalnego „Baczynianki”, w którego skład wchodzi część grona pedagogicznego.
Akademię z tej okazji przygotowali uczniowie klas III TKL i IV TFI pod kierunkiem pani Marty Szeszko-Dragulskiej.


Również 3 Września na Placu Wolności delegacja Naszej Szkoły wzięła udział w obchodach zainaugurowania Nowego Roku Szkolnego 2018/2019. Przedstawiono na niej 5 prawd Polaków spod znaku "Rodła" - historyczny wyznacznik wartości uchwalony na zjeździe Polaków w Niemczech w Narodowym Teatrze w Berlinie 6 III 1938r.
Inicjatywę umieszczenia tablic z historycznymi przekazaniami wskrzesił w 100 rocznicę przypadającą w tym roku Odzyskania przez Polskę Niepodległości, "Związek Dzieci Wojny" i jego koordynator na Polskę Augustyn Wiernicki. Prezydent miasta Dariusz Stefaniuk przekazał symboliczne tablice z prawdami Polakom, dyrektorom bialskich szkół, które będą wisiały w godnym miejscu szkoły.

79 rocznica wybuchu II wojny Światowej
1 września z okazji 79 rocznicy wybuchu II wojny Światowej delegacja naszej szkoły wzięła udział w obchodach, które rozpoczęły się Mszą Św. w intencji ojczyzny w kościele Św. Anny. Następnie uczestnicy przemarszowali na Plac Wolności pod jedno z najważniejszych miejsc pamięci w Białej Podlaskiej. To właśnie tutaj doszło do publicznej egzekucji wykonanej przez pluton hitlerowskiej policji w 1943r. na 26 wojownikach ruchu oporu. W czasie uroczystości odbyło się podniesienie flagi Państwowej, odśpiewanie hymnu i złożenie kwiatów przez delegację naszej szkoły

Projekt ZDZ - szkoły nowych możliwości
Od dnia 1 sierpnia 2018 roku Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ZDZ w Białej Podlaskiej oraz Technikum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ZDZ w Białej Podlaskiej uczestniczą w realizacji projektu "ZDZ – szkoły nowych możliwości".

Projekt realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje kompetencje; Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

CELEM PROJEKTU jest wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego realizowanego w szkołach ZDZ poprzez zapewnienie uczniom dodatkowych zajęć edukacyjnych, doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz podwyższenie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

  • 8 uczniów Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ZDZ w Białej Podlaskiej,

  • 168 uczniów Technikum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ZDZ w Białej Podlaskiej,

  • 8 nauczycieli Technikum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ZDZ w Białej Podlaskiej.


ZAKRES OFEROWANEGO WSPARCIA
1. KURSY DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO z zakresu wykorzystania e-podręczników i materiałów dydaktycznych dostępnych w Internecie i robotyki;
2. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE dla uczniów z zakresu matematyki (LO, Technikum), języka angielskiego (Technikum), języka rosyjskiego (Technikum);
3. WARSZTY dla uczniów z zakresu robotyki (Technikum);
4. WYJAZDY EDUKACYJNE, w tym zajęcia laboratoryjne dla uczniów LO oraz Technikum w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie;
5. DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE (grupowe i indywidualne) dla uczniów Technikum.

UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

  • bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów,

  • profesjonalne doradztwo zawodowe dla uczniów,

  • materiały, urządzenia oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć dla uczniów,

  • dokumenty potwierdzające uzyskanych kwalifikacji lub nabytych kompetencji (zaświadczenie/certyfikaty dla nauczycieli).


Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjne, tj. Regulamin rekrutacji oraz udziału w projekcie, formularze zgłoszeniowe wraz z innymi wymaganymi dokumentami od 3 września dostępne będą w Biurze Projektu, na stronie internetowej www.zdz.lublin.pl, oraz www.zdzbp.pl a także w sekretariacie szkoły.

BIURO PROJEKTU:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
ul. Królewska 15, pokój 2
20-109 Lublin
tel. 81 532 79 65
www.zdz.lublin.pl

Osoby do kontaktu bezpośredniego w Oddziale ZDZ w Białej Podlaskiej: Aneta Pawlik, email: a.pawlik@zdzbp.pl
Personel projektu Katarzyna Zabielska e-mail k.zabielska@zdz.lublin.pl, Dorota Grabowska e-mail d.grabowska@zdz.lublin.pl

Wycieczka do Drohiczyna i Korycin
14-ego czerwca 2018 roku logistycy wybrali się na wycieczkę przedmiotową do Drohiczyna i Korycin. Jako pierwsze zwiedzili muzeum diecezjalne w Drohiczynie. Następnie pojechali do Korycin, gdzie mieli możliwość obejrzenia Ziołowego Zakątka. Pani przewodnik oprowadziła grupę po ogrodzie botanicznym, zapoznając z hodowanymi roślinami oraz oprowadziła po firmie „Dary Natury”. Produkowane są tam ziołowe przyprawy oraz herbaciane mieszanki. Poza tłoczeniem oleju wszystkie wyroby w firmie produkowane są ręcznie. Zakończeniem wycieczki były warsztaty z tworzenia własnej herbaty i mieszanki przyprawowej.
Był to nasz kolejny wyjazd, w którym mieliśmy możliwość zweryfikowania teorii z praktyką.


LOGISTYCY ZDZ W JANOWIE PODLASKIM
Dnia 28.05.2018r. uczniowie trzech klas logistycznych wyjechali na wycieczkę przedmiotową do Janowa Podlaskiego. W pierwszym punkcie programu młodzi logistycy zwiedzili Zakład Produkcyjny "Bakalland" S.A.. Zapoznali się z przedmiotem i procesem produkcji, dystrybucją oraz magazynowaniem. Po zakończeniu obchodu po halach produkcyjnych i magazynowych, młodzież została poczęstowana wyrobami finalnymi.

Następnie logistycy pojechali do stadniny koni w Janowie Podlaskim. Pani przewodnik podczas spaceru opowiedziała historię stadniny, przedstawiła działalność i organizację oraz zapoznała z planem rozwoju stadniny.
Wycieczka pozwoliła logistykom na uzupełnienie wiedzy teoretycznej poprzez poznanie organizacji i działalności firm zlokalizowanych w Janowie Podlaskim – "Bakalland" i stadnina koni. Były to bardzo cenne doświadczenia w dziedzinie praktyki gospodarczej.


Wycieczka krajoznawczo - turystyczna
W dniu 30 maja odbyła się w naszej szkole wycieczka krajoznawczo-turystyczna tym razem klasy I TKL. Wycieczka odbyła sie do Malowej Góry połączona ze spływem kajakowym do Krzyczewa i ognieskiem integracyjnym. Kajakarstwo jest sportem, który pozwala nie tylko na wzmocnienie górnych partii ciała, ale jest również świetną rozrywką. Kajakarstwo to dla tych co chcą aktywnie spędzić czas i podziwiać piękne krajobrazy. Uczniowie dzięki takim wycieczkom upowszechniają aktywny wypoczynek sprawność fizyczną, kształtują potrzebę obcowania z przyrodą. Dostrzegają wartości we własnej kulturze narodowej. Ważnym elementem wychowania jest modelowanie określonego stylu wypoczynku, podróżowania, które ma ogromny wpływ na kształtowanie młodego człowieka i przygotowanie go do życia w społeczeństwie.
Opiekunami wycieczki byli: Agnieszka Jakoniuk, Wiktor Laszuk, Konstanty Kiryluk

Konkurs Pieśni Patriotycznej

Zapraszamy wszystkich na Konkurs PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ "Ojczyzno ma! Tyle razy we krwi skąpana..."
Organizator: Zakład Doskonalenia Zawodowego
Patronat: Marcin Kamil Duszek - Poseł na sejm RP

Regulamin konkursu!
III miejsce w Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych
11 maja 2018 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej odbyły się Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.
Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa młodzieży ponadgimnazjalnej w szczególności poprzez:
1. Popularyzowanie wśród młodzieży ponadgimnazjalnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej.
2. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
3. Propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się, jako uczestnika ruchu drogowego.
4. Propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
5. Przygotowanie do uczestnictwa w uprawianiu sportów motorowych.
6. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Technikum reprezentowali uczniowie z klasy II THP, którzy zajęli drużynowo III miejsce.
Skład zespołu:
1. Cybula Karol
2. Moszkowski Łukasz
3. Gerełło Szczepan

Dodatkowo Gerełło Szczepan zajął III miejsce indywidualnie.

Szkołę Branżową I Stopnia reprezentowała drużyna z klasy III WZ.
Skład zespołu:
1. Jałtuszyk Gabriel
2. Lipka Michał
3. Łojewski Szymon

Do turnieju uczniów przygotowywali:
Pan Sławomir Malicki i Pan Grzegorz Michaluk
Zapraszamy
Zegar
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 95
Najnowszy użytkownik: Adrian