• Biała Podlaska, ul. Aleja Jana Pawła II nr 97

Kontakt

  • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej
  • 21-500 Biala Podlaska, ul. Aleja Jana Pawła II nr 97
  • zdz@bialapodl.pl
  • Sekretariat - tel./fax (83) 343-63-62
  • Szkoły ZDZ - tel. (83) 342-56-51
  • Kursy - tel. (83) 343-66-76
  • https://zdz.bialapodl.pl
  • Bank Pekao S.A. I O. w Białej Podlaskiej Numer: 85 1240 2177 1111 0000 3570 3819
  • REGON: 000512616-00368
  • NIP: 712-010-49-12

Kształcimy najlepiej i najlepszych!


Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Białej Podlaskiej


Technikum ZDZ im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białej Podlaskiej


Branżowa Szkoła I Stopnia im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Białej Podlaskiej ZDZ w Lublinie


Szkoły dla dorosłych


Centrum Kształcenia