• Biała Podlaska, ul. Aleja Jana Pawła II nr 97

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych ZDZ w Białej Podlaskiej zostało wpisane do ewidencji placówek niepublicznych Prezydenta Miasta Biała Podlaska dn. 30 maja 2000 r. pod numerem ewidencyjnym 23(Decyzja Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej nr 2 z 30.05.2000 r.)


Zostając słuchaczem naszej szkoły otrzymasz:

  • Możliwość ukończenia szkoły średniej oraz uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego
  • Zajęcia w formie zaocznej
  • Przyjazną atmosferę, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz naukę w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych

Plan lekcji 2023 / 2024

Pobierz plan lekcji

Przyjęcia do szkoły odbywają się bez egzaminu wstępnego!
Kandydat powinien złożyć:

  • Podanie o przyjęcie (wzór podania)
  • 2 podpisane fotografie podpisane na odwrocie
  • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (Zasadniczej Szkoły Zawodowej/Branżowej Szkoły I Stopnia bądź gimnazjum/szkoły podstawowej)

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Branżowej Szkoły I Stopnia zaczynają naukę w Liceum Ogólnokształcącym Dla Dorosłych od II klasy, natomiast absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej od klasy I

Dokumenty można składać w kancelarii szkoły, I piętro pok. 29, dodatkowe informacje pod numerem telefonu 83 342 56 51

Słuchacze po zdaniu wszystkich egzaminów z przedmiotów przewidzianych w planie nauczania otrzymują świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego.
Po zdaniu egzaminu dojrzałości (maturalnego) otrzymują świadectwo dojrzałości uprawniające do wstępu na wyższe uczelnie.