• Biała Podlaska, ul. Aleja Jana Pawła II nr 97

Dzień Patrona Szkoły

Społeczność Szkolna Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białej Podlaskiej obchodziła Dzień Patrona Szkoły w 101 rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Doniosłą akademię przygotowali uczniowie Szkół ZDZ im. K. K. Baczyńskiego pod czujnym okiem wychowawców pani Marleny Filipiuk, pani Marty Szeszko-Dragulskiej i pani Edyty Cieślickiej.
Postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - Patrona Szkoły jako poety, rysownika, a przede wszystkim patrioty walczącego o wolność Ojczyzny, jest dziś dla młodzieży wzorem.

"Jesteśmy dumni, że nasza szkoła nosi imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, bo to bohater – wzór patriotyzmu. Przesłanie zawarte w jego poezji „Trzeba umieć ludzi pokochać…" stało się nie tylko hasłem, ale sposobem działania, drogowskazem dla młodzieży i nauczycieli Naszej Szkoły. Wspaniała idea walki w obronie Ojczyzny jest wzniosła i jakże aktualna – chociażby w odniesieniu do tragedii za naszymi granicami, wojna w Ukrainie. Tam również giną ludzie w obronie swojej Ojczyzny, tak jak w czasie II wojny światowej, kiedy żył, walczył i zginął nasz Patron.

W obronie ojczyzny ginęli i dziś również giną - bohaterscy Ukraińcy, dla których wolność i niepodległość są najwyższymi wartościami.
Wszystkim, którzy walczą o wolność swojej Ojczyzny, tak jak nasz patron, Krzysztof Kamil Baczyński winniśmy złożyć hołd i zawsze mieć ich w swojej pamięci.” – mówił Henryk Zacharuk - Dyrektor Szkół ZDZ im. K. K. Baczyńskiego.
Minutą ciszy uczczono pamięć poległych podczas konfliktów zbrojnych.

Zaproszeni goście:

- Pan Marcin Kamil Duszek - Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,
- Pan Mariusz Kiczyński – Przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego,
- Pan Marek Małyszko – Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie,
- Pan Dariusz Litwiniuk – Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej,
- Kpt. Radosław Kuzaka – Dowódca Jednostki Wojskowej w Roskoszy,
- Pan Mariusz Stopa – Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
- Pani Agata Żmudzińska – Przewodnicząca Rady Rodziców Szkół ZDZ im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białej Podlaskiej,
- Pan Karol Sudewicz – Dyrektor Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miasta Biała Podlaska,
- Pan Leszek Szyc – Dyrektor Bursy Szkolnej.

Poseł Marcin Kamil Duszek w swym wystąpieniu podkreślał jedność społeczną, jako wyraz patriotyzmu nie tylko w czasach pokolenia Kolumbów, ale także obecnie w postawie uczniów, rodziców i nauczycieli w obliczu konfliktu w Ukrainie.

Pan Dariusz Litwiniuk – Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej podkreślał, że oferta edukacyjna Szkół ZDZ im. K. K. Baczyńskiego w Białej Podlaskiej jest niezwykle bogata w kontekście kształcenia zawodowego, co jest niezwykle potrzebne w naszym regionie.

Przemowa Pana Mariusza Kiczyńskiego – Przewodniczącego Powiatu Bialskiego poruszyła wszystkich obecnych. W swym przemówieniu o walce, bohaterstwie i patriotyzmie porównał społeczność szkolną Szkół im. K. K. Baczyńskiego walczącą o Dyrektora Szkół i swoją Szkołę do bohaterów walczących o wolność i niepodległość swojej Ojczyzny.

Nasza Szkoła to Nasza mała Ojczyzna

Pan Mariusz Stopa odczytał list Prezydenta Miasta Biała Podlaska Pana Michała Litwiniuka, który podkreślał wagę dzisiejszego święta dla całej społeczności szkolnej. Życzył udanych obchodów Dnia Patrona Szkoły i dalszych sukcesów edukacyjnych.

Podczas uroczystości obchodów Dnia Patrona rozstrzygnięto IX edycję Konkursu "Trzeba umieć ludzi pokochać...", który był przeznaczony dla młodzieży szkół podstawowych powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska. Patronat nad konkursem objęli: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Marcin Duszek, Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Pan Marek Małyszko, Dyrektor Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego Pan Henryk Zacharuk. Celem Konkursu była popularyzacja poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego; uczczenie sto pierwszej rocznicy urodzin patrona szkoły, poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu młodego człowieka; krzewienie wśród młodzieży idei patriotyzmu, braterstwa i poświęcenia; rozwijanie zainteresowań literackich i plastycznych.

Uczestnicy konkursu rywalizowali w trzech kategoriach:
- Recytacja
- Wizje plastyczne
- Prezentacja multimedialna

Uczniowie biorący udział w recytacji mieli za zadanie wybrać wiersz z listy dołączonej do regulaminu i nagrać filmik. Jury przy ocenie brało pod uwagę: interpretację tekstu, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny.
I miejsce w kategorii- Recytacja zajęła Amelia Lipińska ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dołdze
II miejsce zajęła Marcelina Daniluk ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wólce Dobryńskiej
III miejsce zajęła Wiktoria Nazaruk ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Leśnej Podlaskiej.

Młodzież biorąca udział w kategorii- Wizje plastyczne miała za zadanie wykonać dowolną techniką pracę plastyczną na wybrany przez siebie temat:
- portret Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
- interpretację plastyczną jednego z utworów poety.

Jury przy ocenie brało pod uwagę: staranność i technikę wykonania, zdolności plastyczne i interpretacyjne, dobór środków wyrazu.
I miejsce w kategorii- Wizje plastyczne zajęła Iga Wawer ze Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Ortelu Książęcym Drugim
II miejsce zajęła Karolina Mikiciuk ze Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Ortleu Książęcym Drugim
III miejsce zajęła Anna Jarząbkowska ze Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Ortelu Książęcym Drugim.

Uczestnicy trzeciej kategorii przygotowali prezentacje multimedialne poświęcone życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jury oceniało: ogólny wyraz artystyczny, wiedzę na temat życia i twórczości patrona szkoły, dobór środków wyrazu.

I miejsce w kategorii- Prezentacja multimedialna zajął Rafał Czech ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej
II miejsce zajął Bartłomiej Gałązka ze Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Ortelu Książęcym Drugim
III miejsce zajęła Wiktoria Lubańska ze Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Ortelu Książęcym Drugim

Dzień Patrona uświetnił także Szkolny Konkurs Plastyczny "Trzeba umieć ludzi pokochać...", w którym wzięło udział 23 uczniów z Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białej Podlaskiej. Celem konkursu było uczczenie sto pierwszej rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz rozwijanie zdolności plastycznych i literackich. Uczniowie mogli wykonać portret poety lub interpretację plastyczną jednego z jego utworów z listy dołączonej do regulaminu.

I miejsce zajęła Miraniuk Veranika z klasy I TKF
II miejsce zajęła Daria Bartniczuk z klasy I TIP
III miejsce zajął Bartosz Pradiuch z klasy IV TBI

Laureaci obu konkursów otrzymali atrakcyjne nagrody, a wszyscy uczestnicy i opiekunowie pamiątkowe dyplomy.
Oprawę muzyczną i techniczną uroczystości obchodów Dnia Patrona przygotowała Grupa Medialna FORTE pod kierunkiem pana Krzysztofa Olesiejuka.