• Biała Podlaska, ul. Aleja Jana Pawła II nr 97

Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego naszych Szkół:

1. Maja Prokopiuk - przewodnicząca Rady SU
2. Aleksandra Czarkowska - z-ca przewodniczącej Rady SU
3. Natalia Daniłko - członek Rady SU
4. Angelika Nadolna - członek Rady SU
Opiekunowie SU:

1. Marta Szeszko-Dragulska (nauczyciel języka angielskiego)
2. Przemysław Szyc (nauczyciel wychowania fizycznego)
3. Izabela Maziejuk (nauczyciel języka angielskiego)
4. Alicja Wawryniuk (nauczyciel historii i WOS

Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie naszych Szkół. Członkowie SU naszych Szkół są również Radnymi Młodzieżowej Rady Miasta Biała Podlaska. Podejmujemy szereg inicjatyw, m.in.:

 • przeprowadzamy wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego (3-letnia kadencja)
 • organizujemy imprezy szkolne, m.in. Dzień Chłopaka, wróżby Andrzejkowe, Mikołajki szkolne
 • bierzemy udział w kweście na rzecz zabytków bialskiego cmentarza
 • składamy wnioski z inicjatywy uczniów
 • za uprzejmością dyrekcji naszych Szkół pozyskaliśmy nowy sprzęt i łącze Internetowe do szkolnego radiowęzła
 • włączyliśmy się w akcję „Różowa skrzyneczka” - akcja przeciwdziałająca wykluczeniu i tabu menstruacyjnemu
 • organizujemy charytatywne kiermasze, np. Bożonarodzeniowy, na rzecz Ukrainy
 • wykonujemy wystrój świąteczny szkoły
 • Rada SU opiniuje wnioski
 • mamy swój szkolny radiowęzeł i organizujemy np. koncerty życzeń (np. koncert życzeń na Dzień Nauczyciela)
 • organizujemy cykliczne spotkania SU (raz w miesiącu)
 • mamy swoją grupę SU na Messenger

Jeśli chcesz aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły i mieć na nie realny wpływ zapraszamy do Samorządu Uczniowskiego :)