• Biała Podlaska, ul. Aleja Jana Pawła II nr 97

Szkolne Koło Wolontariatu

Szkolne Koło Wolontariatu ZDZ w Białej Podlaskiej
Zgodnie z ideą Wolontariatu, wolontariusze wraz z opiekunami oragnizują i realizują różne przedsięwzięcia. Podejmowana przez uczniów aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, oraz kształci postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, dostarcza alternatywnych form spędzania wolnego czasu w trakcie roku szkolnego.
W roku 2021/2022 Szkolne Koło Wolontariatu podjęło się następujących przedsięwzięć:

Szlachetna Paczka

Celem była materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Celem fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chrych osób, w szczególności dzieci.

Pomoc Ukrainie

Pomoc ofiarom wojny na Ukrainie.

Zbiórka Żywności

Zbieranie produktów spożywczych osobom potrzebującym.

"Uczniowie - wolontariusze nauczyli się niesienia bezinteresownej pomocy na co dzień. Wykonanie poszczególnych zadań wniosło w ich życie wiele radości
i przyczyniło się do osobistej satysfakcji. Jako opiekun SKW dziękuję wszystkim, którzy włączyli się do działań, poświęcając swój wolny czas. Mam świadomość, że bez wsparcia uczniów i ich rodziców wielu z tych akcji nie udałoby się przeprowazdić. Jeszcze raz bardzo dziękuję!!!"