21 Październik 2021
Ostatnie artykuły
Egzamin mauralny i z...
Złote Pióra 2016
Dorota Sławińska
Wykaz podręczników 2...
Liceum Ogólnokształc...
Nawigacja
Strona główna
Patron Szkół
Artykuły
Download
FAQ
Forum
Katalog linków
Galeria zdjęć
Zespół muz. FORTE


Egzamin maturalny i zawodowy
Organizacja egzaminów

Plan lekcji 2020/2021
BS - Liceum - Technikum

Biblioteka szkolna
Godziny pracy
Nowości książkowe
Kiermasz świąteczny

Dla Rodziców
Zebrania
Wychowawcy klas
Dodatkowe dni wolne

Publikacje
Publikacje nauczycieli

Prace ucziów
Publicystyka
Sport
Wydarzenia

Samorząd Uczniowski
Skład SU
Plan pracy

Szkolne Koło PCK
INFORMATYKA
Programowanie
Syst. operacyjne
Urządzenia TK
Oprogr. biurowe
Bazy danych
Multimedia
Informatyka
T. informacyjna

INNE PRZEDM.
Język polski


Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
Gazetka Szkolna
XP Home Edition
Gratulacja
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum


Nowe godziny pracy
Egzaminy zawodowe - sesja ZIMOWA 2021
Poniżej harmonogram egzaminów zawodowych, prosimy również o zapoznanie się z informacją w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych z których mogą korzystać zdający w części praktycznej:

Informacja o przyborach
Harmonogram egzaminów
ZAPRASZAMY NA KURSY

TRWA REKRUTACJA DO UDZIAŁU W KURSACH I STAŻACH organizowanych w ramach projektu

Szkoły kompetencji zawodowych”        

Biuro Projektu i Centrum Kształcenia ZDZ
w grudniu 2020 roku  i w styczniu 2021 zapraszają na:

  1. kurs Spawanie metodą MAG (150 godz.) dla uczniów Branżowej Szkoły ZDZ
    w Białej Podlaskiej kończący się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem Książeczki spawacza i świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego spawacza;
  2. kurs Kelner-Barman (80 godz.) kończący się egzaminem sprawdzającym przed komisją izby rzemieślniczej;
  3. kurs Kierowca wózków jezdniowych (67 godz.) kończący się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego;
  4. kurs Obsługa kas fiskalnych (24 godz.) kończący się uzyskaniem zaświadczenia ukończenia kursu.

Dokumenty rekrutacyjne oraz szczegółowe informacje dostępne
w sekretariacie szkoły oraz w Centrum Kształcenia ZDZ, I pięto

oraz na stronie internetowej ZDZ 

Kandydaci, przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, mają obowiązek zapoznać
się z całością tekstu Regulaminu dostępnego na stronie
www.zdz.lublin.pl

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 12.4. Kształcenie zawodowe.

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy dla ucznia BS
Formularz zgłoszeniowy dla ucznia Technikum
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
Załącznik do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie
UWAGA! ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020
Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. - poza pewnymi wyjątkami. Już od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.
Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.
Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
 

Uwaga!!!
Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia od 30 listopada br. będą kontynuowali praktyczną naukę zawodu u pracodawców.


Uczniowie Technikum realizują przedmioty zawodowe w ujęciu praktycznym stacjonarnie w szkole według następującego harmonogramu:
I TIP
- w zawodzie technik informatyk w poniedziałek od godz. 08.20 do 11.45 realizują zajęcia pracownia urządzeń techniki komputerowej i pracownia podstaw informatyki z Panem Adamem Gromadzkim w sali nr.33
- w zawodzie technik pojazdów samochodowych wszystkie zajęcia będą realizowane zdalnie.
I TKF
- w zawodzie technik usług gastronomicznych w poniedziałek od godz. 10.00 do 14.25 realizują zajęcia: pracownia gastronomiczna i technologia gastronomiczna z Panią Katarzyną Popławską w sali nr. 15
- w zawodzie technik usług fryzjerskich w poniedziałek od godz. 09.10 do 12.35 realizują zajęcia: pracownia fryzjerska z Panią Agnieszka Szelest w sali nr.14
I TLH
- w zawodzie technik logistyk i technik hotelarz wszystkie zajęcia realizują zdalnie.
II TKF- p
- w zawodzie technik usług gastronomicznych we wtorek od godz. 11.00 do 14.25 realizują zajęcia pracownia gastronomiczna z Panią Katarzyną Popławską w sali nr.15
- w zawodzie technik usług fryzjerskich we wtorek od godz.12.40 do 16.05 realizują zajęcia pracownia fryzjerska z Panią Anną Kowalik
II TK- g
- w zawodzie technik usług gastronomicznych grupa I we wtorek od godz. 7.30 do 10.45, a grupa II w środę od godz. 13.40 do 16.55 realizują zajęcia pracownia gastronomiczna z Panią Aliną Zajdel w sali nr. 15
II TLP- g
- w zawodzie technik pojazdów samochodowych we wtorek od godz. 07.30 do 15.15 realizują zajęcia z Panem Grzegorzem Michalukiem w PZMot
- w zawodzie technik logistyk wszystkie zajęcia realizują zdalnie
II TIP- p
- w zawodzie technik pojazdów samochodowych w poniedziałek od godz. 08.20 do 12.35 realizują zajęcia z Panem Sławomirem Malickim w PZMot
- w zawodzie technik informatyk wszystkie zajęcia realizują zdalnie.
II TFH – g
- w zawodzie technik usług fryzjerskich w piątek od godz. 08.20 do 14.25 realizują zajęcia pracownia fryzjerska z Panią Anną Kowalik w sali nr. 14
- w zawodzie technik hotelarz wszystkie zajęcia realizują zdalnie
II TL- p
- w zawodzie technik logistyk wszystkie zajęcia realizują zdalnie
II TI -g
- w zawodzie technik informatyk wszystkie zajęcia realizują zdalnie
III TFL
- w zawodzie technik usług fryzjerskich w czwartek od godz. 11.50 do 15.15 realizują zajęcia procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur z Panią Agnieszką Szelest w sali nr.14
- w zawodzie technik logistyk wszystkie zajęcia realizują zdalnie
III TIB
- w zawodzie technik informatyk w czwartek od godz. 12.45 do 17.45 realizują zajęcia tworzenie stron i aplikacji internetowych, projektowanie baz danych z Panem Adrianem Hryciukiem w sali nr. 33
III THP
- w zawodzie technik hotelarz w czwartek od godz. 07.30 do 12.30 realizują zajęcia pracownia hotelarska i pracownia obsługi konsumenta z Panią Katarzyną Skawińską w sali nr. 12
- w zawodzie technik pojazdów samochodowych w czwartek od godz. 07.30 do 15.15 realizują zajęcia z Panem Mariuszem Ochnikiem w PZMot
IV TFI
- w zawodzie technik usług fryzjerskich w piątek od godz. 13.40 do 16.55 realizują zajęcia projektowanie i stylizacja fryzur z Panią Katarzyną Kroszczyńską w sali nr.11
- w zawodzie technik informatyk w piątek od godz. 13.40 do 16.55 realizują zajęcia tworzenie stron i aplikacji internetowych i programowanie baz danych z Panem Adrianem Hryciukiem w sali nr.33
IV THP
- w zawodzie technik hotelarz w czwartek od godz. 13.40 do 16.55 realizują zajęcia pracownia hotelarska z Panią Katarzyną Skawińską w sali nr.12
- w zawodzie technik pojazdów samochodowych w środę od godz. 09.10 do 14.25 realizują zajęcia organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych z Panem Mariuszem Ochnikiem w sali nr. 32
IV TKL
- w zawodzie technik usług gastronomicznych w piątek od godz. 09.10 do 12.35 realizują zajęcia obsługa klienta w gastronomii z Panią Elżbietą Jóźwik w sali nr.12
- zawodzie technik logistyk w piątek od godz. 11.00 do 14.25 realizują zajęcia procesy transportowe z Panią Małgorzatą Żbikowską w sali nr. 35

Obecność na zajęciach obowiązkowa!
Przypominam o obowiązku zachowania zasad bezpieczeństwa związanych z COVID- 19 obowiązujących na terenie szkoły.

Pozdrawiam i dziękuję serdecznie. Anna Chmiel

Wniosek o dofinansowanie 500 zł dla nauczycieli
Nowe rozporządzenie!!!
UWAGA !!!

ZMIANY DOTYCZĄCE NAUCZANIA ZDALNEGO W DNIACH OD 09.11 DO 29. 11. 2020 R.

W związku z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, § 2 pkt. c), ust.3h., który przewiduje: „w klasie IV technikum , w odniesieniu do uczniów, którzy przystępują odpowiednio do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego w sesji styczeń- luty 2021 r.. dyrektor szkoły może zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.”

W naszej szkole przewiduje się prowadzenie zajęć stacjonarnych w dniach od 09.11. do 29.11.2020 r. z przedmiotów w ujęciu praktycznym w następujących klasach:

- IV TFI
w zawodzie technik usług fryzjerskich w piątek od godz. 13.40 do 16.55 realizują zajęcia projektowanie fryzur i stylizacja z Panią Katarzyną Kroszczyńską w sali nr.11

- w zawodzie technik informatyk w piątek od godz. 13. 40 do 16.55 realizują zajęcia tworzenie stron i aplikacji internetowych i programowanie baz danych z Panem Adrianem Hryciukiem w sali nr. 33


IV THP
- w zawodzie technik hotelarz w czwartek od godz. 13.40 do 16.55 realizują zajęcia pracownia hotelarstwa z Panią Katarzyną Skawińską w sali nr. 12, ( w dniu 12 listopada zajęcia te się nie odbędą z powodu zwolnienia lekarskiego prowadzącej)

- w zawodzie technik pojazdów samochodowych w środę od godz. 09.10 do 14.25 realizują zajęcia organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych z Panem Mariuszem Ochnikiem w sali nr. 32

IV TKL
- w zawodzie technik usług gastronomicznych w piątek od godz. 09.10 do 12.35 realizują zajęcia obsługa klienta w gastronomii z Panią Elżbietą Jóźwik w sali nr. 12

- w zawodzie technik logistyk w piątek od godz. 11.00 do 14.25 realizują procesy transportowe z Panią Małgorzata Żbikowską w sali nr. 35

Obecność na tych zajęciach jest obowiązkowa!

Przypominam o obowiązku zachowania zasad bezpieczeństwa związanych z COVID- 19 obowiązujących na terenie szkoły.


Wicedyrektor Szkoły
Anna Chmiel
UWAGA!!!

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów zdalne nauczanie w szkołach ponadpodstawowych zostaje przedłużone do dnia 29 listopada 2020 roku.
W związku z tym w Szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. K. K. Baczyńskiego w Białej Podlaskiej zajęcia lekcyjne nadal będą się odbywały w formie zdalnej.
Praktyki zawodowe i praktyczna nauka zawodu w zakładach pracy zostają zawieszone do 29 listopada br.
WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU DO PRACY ZDALNEJ!

MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU DO PRACY ZDALNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ BACZYŃSKIEGO po złożeniu podania i podpisaniu zgody na użyczenie sprzętu (można przesłać w wersji elektronicznej lub papierowej):

Umowa Wypożyczenia Sprzętu
Podanie Wypożyczenia Sprzętu
Zapraszamy
Zegar
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
Gości online: 2

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 95
Najnowszy użytkownik: Adrian