31 Lipiec 2021
Ostatnie artykuły
Egzamin mauralny i z...
Złote Pióra 2016
Dorota Sławińska
Wykaz podręczników 2...
Liceum Ogólnokształc...
Nawigacja
Strona główna
Patron Szkół
Artykuły
Download
FAQ
Forum
Katalog linków
Galeria zdjęć
Zespół muz. FORTE


Egzamin maturalny i zawodowy
Organizacja egzaminów

Plan lekcji 2020/2021
BS - Liceum - Technikum

Biblioteka szkolna
Godziny pracy
Nowości książkowe
Kiermasz świąteczny

Dla Rodziców
Zebrania
Wychowawcy klas
Dodatkowe dni wolne

Publikacje
Publikacje nauczycieli

Prace ucziów
Publicystyka
Sport
Wydarzenia

Samorząd Uczniowski
Skład SU
Plan pracy

Szkolne Koło PCK
INFORMATYKA
Programowanie
Syst. operacyjne
Urządzenia TK
Oprogr. biurowe
Bazy danych
Multimedia
Informatyka
T. informacyjna

INNE PRZEDM.
Język polski


Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
Gazetka Szkolna
XP Home Edition
Gratulacja
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum


1 września

1 września 81 lat temu nastąpił wybuch 2 wojny światowej. Delegacja naszej szkoły wzięła udział w uroczystościach upamiętniających to wydarzenie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele św. Anny o godzinie 13.00, następnie nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych pod Miejsce Straceń na Plac Wolności, gdzie nastąpiło przemówienie pana Prezydenta Michała Litwiniuka i złożono kwiaty przez delegację naszej szkoły. Odczytano apel pamięci i oddano hołd bohaterom poległym w czasie II wojny Światowej, żołnierzom i cywilom.
Procedury COVID-19
Witaj! Szkoło

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
wszystkie klasy pierwsze: godz 9:00 spotkanie na hali sportowej, a następnie w salach:

klasy 1 technikum:
- 1tlh (technik logistyk i technik hotelarz) – hala
- 1 tpi (technik pojazdów samochodowych i informatyk) – sala 22
- 1tfk (technik usług fryzjerskich i technik usług gastronomicznych) s. 24

klasy 1 Szkoły Branżowej:
- 1m (mechanik) – sala 21
- 1f (fryzjer) – sala 13
- 1wk ( wielozawodowa i kucharz) – sala 12

klasy drugie – godzina 12:00 , spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych
wejście przez szatnię:

- 2 TFH-g – sala nr 4
- 2TI-g – sala nr 6
- 2 TLP-g – sala nr 3
- 2 TK-g – sala nr 5

wejście główne do szkoły:
- 2tl-p – sala nr 13
- 2tfk-p – sala nr 14
- 2tip-p – sala nr 12
- 2 F (branżowa) – sala nr 11

wejście od ulicy Polnej ( dla niepełnosprawnych):
- 2 M-g – sala nr 22
- 2mf-p – sala nr 24
- 2 WK-g – sala nr 31
- 2 wk-p – sala nr 21

klasy trzecie i czwarte – godz. 13:00 - hala sportowa

Przy wejściu do szkoły wymagana maska lub przyłbica, dezynfekcja rąk jest obowiązkowa. Osoby z podwyższoną temperaturą (powyżej 37°C) proszone są o pozostanie w domu.
 

Wakacje 2020 - podziękowania

Rok szkolny2019/20 dobiegł już końca.
Był to rok trudny i nietypowy.
Serdecznie dziękuję Wszystkim za wspólną i wytężoną pracę.
Szczególne słowa wdzięczności kieruję do Nauczycieli, Rodziców i przede wszystkim do Was Drodzy Uczniowie.
Życzę Wszystkim wspaniałego i zasłużonego odpoczynku, rozwijania swoich pasji i zainteresowań i dużo , dużo zdrowia.
Do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym.

Dyrektor Szkół Henryk Zacharuk

Rekrutacja 2020

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH – Technikum ZDZ im. K. K. Baczyńskiego
w Białej Podlaskiej, Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białej Podlaskiej
i Branżowej Szkoły I Stopnia im. K. K. Baczyńskiego w Białej Podlaskiej.

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej, który dostosowano do zmian terminu przeprowadzanych egzaminów ośmioklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia
o wynikach tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły ponadpodstawowej wraz
  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły (dotyczy kandydatów ze szkół nieobjętych rekrutacją elektroniczną lub kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym).

15 czerwca 2020 r. 10 lipca 2020 r.

 1. Dostarczenie świadectw ( lub kopii) ukończenia szkoły podstawowej do szkoły pierwszego wyboru (dotyczy absolwentów, których szkoła podstawowa nie przystąpiła do naboru elektronicznego).

26.06.2020 r. – 10.07.2020 r.

 1. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty (dotyczy kandydatów ze szkół nieobjętych rekrutacją elektroniczną lub kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym) oraz ewentualna zmiana przez kandydata szkół i preferencji.

31 lipca 2020 r. – 4 sierpnia 2020 r. (do godz. 15.00)

 1. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz niezakwalifi-kowanych.
  12 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00

 2. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie w Ośrodku Medycyny Pracy.

  12 sierpnia 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r.

 3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone wcześniej) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

13 sierpnia 2020 r. od godz. 10.00 – 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 1. Publikacja list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz liczby wolnych
  miejsc
  .

19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00

 1. Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

19.08.2020 r. – 31.08.2020 r.

Kandydaci składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
1. wniosek o przyjęcie do szkoły podpisany przez rodziców lub prawnych opiekunów,
2. dwie fotografie (podpisane na odwrocie),
3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
4. zaświadczenie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

5. dyplomy laureata konkursów przedmiotowych (jeśli posiadają),
6. zaświadczenie wydane przez lekarza Ośrodka Medycyny Pracy, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie,
7. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

c) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.6);

d) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej.

8. Osoby przyjęte do szkoły składają karty zdrowia od 01.09.2020 r. do gabinetu pielęgniarki szkoły.

UWAGA !

Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkół im. K. K. Baczyńskiego w formie papierowej
oraz 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie) włożone do papierowej koperty prosimy wrzucać do skrzynki przy wejściu szkoły lub dostarczyć do kancelarii szkoły.

 

Uwaga uczniowie zdające egzamin maturalny i egzamin z kwalifikacji (zawodowy)
UWAGA UCZNIOWIE ZDAJĄCY EGZAMIN MATURALNI I EGZAMIN Z KWALIFIKACJI (ZAWODOWY)!
Proszę o zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi udziału w egzaminach w czasie epidemii.

Link do wytycznych - ***TUTAJ***

Egzaminy dla słuchaczy II klasy LO dla Dorosłych semestr IV
Terminy egzaminów dla słuchaczy II klasy LO dla Dorosłych semestr IV. Rok szkolny 2019/2020:

1. J. polski 24.05.2020 godz.14.00
2. Historia 06.06.2020 godz. 16.00
3. Biologia 07.06.2020 godz. 14.00
4. Matematyka 14.06.2020 godz. 12.00
5. J. rosyjski 20.06.2020 godz.12.00
6. J angielski 20.06.2020 godz. 12.00

Uwaga!
Prace należy przesłać w przeciągu 4 godzin od wyznaczonej daty i godziny egzaminu na adres: z.zuzula@zdzbp.pl
24.06.2020
Uwaga: Spotkanie w grupach z poszczególnych przedmiotów klasa II LO dla Dorosłych

Grupa I:
1.Diana B
2.Kamila J
3.Katarzyna
4.Bart
5.Daniel K
6.Mateusz K
7.Natalia K
8.Katarzyna K
9.Jan K
10.Tomasz K
11.Ewelina L
12.Natalia L

Grupa II:
1.Klaudia M
2.Katarzyna M
3.Jolanta M
4.Mateusz N
5.Patryk O
6.Wojciech O
7.Karolina R
8.Weronika S
9.Michał Sm
10.Michał Sob
11.Piotr W
12.Magdallena Z

24.06.2020 J. polski - I grupa godzina 15.00 II grupa 15.45
24.06.2020 Matematyka - I grupa godzina 15,45 II grupa 16.30
24.06.2020 Biologia - I grupa godzina 16.30 II grupa 17.15
24.06.2020 Historia - I grupa godzina 17.15 II grupa 18.00
24.06.2020 J. rosyjski - I grupa godzina 18.00 II grupa 18.30
24.06.2020 J. angielski - I grupa godzina 18.00 II grupa 18.30
Życzenia

Zapraszamy
Zegar
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
Gości online: 5

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 95
Najnowszy użytkownik: Adrian