27 Wrzesień 2021
Ostatnie artykuły
Egzamin mauralny i z...
Złote Pióra 2016
Dorota Sławińska
Wykaz podręczników 2...
Liceum Ogólnokształc...
Nawigacja
Strona główna
Patron Szkół
Artykuły
Download
FAQ
Forum
Katalog linków
Galeria zdjęć
Zespół muz. FORTE


Egzamin maturalny i zawodowy
Organizacja egzaminów

Plan lekcji 2020/2021
BS - Liceum - Technikum

Biblioteka szkolna
Godziny pracy
Nowości książkowe
Kiermasz świąteczny

Dla Rodziców
Zebrania
Wychowawcy klas
Dodatkowe dni wolne

Publikacje
Publikacje nauczycieli

Prace ucziów
Publicystyka
Sport
Wydarzenia

Samorząd Uczniowski
Skład SU
Plan pracy

Szkolne Koło PCK
INFORMATYKA
Programowanie
Syst. operacyjne
Urządzenia TK
Oprogr. biurowe
Bazy danych
Multimedia
Informatyka
T. informacyjna

INNE PRZEDM.
Język polski


Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
Gazetka Szkolna
XP Home Edition
Gratulacja
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum


Życzenia

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
Poniżej publikujemy link do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

KLIKNIJ TU ABY PRZECZYTAĆ ROZPORZĄDZENIE
Telefon zaufania, czyli wirtualny gabinet wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i rodziców
Telefon zaufania, czyli wirtualny gabinet wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i rodziców

W Szkołach ZDZ im. K. K. Baczyńskiegouruchomiono wirtualny gabinet wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i rodziców. To odpowiedź na lęki i obawy, jakie towarzysza młodym ludziom w związku z panującą panademią koronawirusa.

Telefon działa w czasie:

 • poniedziałek w godz. 10:00 - 16:00
 • wtotek w godz. 10:00 - 17:00
 • czwartek w godz. 09:00 - 17:00
 • piątek w godz. 08:00 - 14:00

ZASADY ORGANIZACJI NAUCZANIA ZDALNEGO
Biała Podlaska 2020-03-26

ZASADY
ORGANIZACJI NAUCZANIA ZDALNEGO ORAZ OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELI
(I ICH BEZPIECZEŃSTWA)
W OKRESIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOŁACH ZDZ ODDZIAŁ BIAŁA PODLASKA

 1. Nauczyciele codziennie logują się do dziennika elektronicznego szkoły, monitorują wiadomości oraz udzielają informacji w wyznaczonym czasie.
 2. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są zdalnie zgodnie z obowiązującym planem lekcji, dostępnym w dzienniku elektronicznym.
 3. Obowiązkiem nauczycieli jest potwierdzenie realizacji zajęć dydaktycznych wpisem tematu do dziennika elektronicznego.
 4. Zgodnie z planem lekcji, nauczyciele prowadzą proces dydaktyczny on-line przez zamieszczanie i udostępnianie materiałów, komentarzy, jasnych i zwięzłych poleceń wykonania prac z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tym czasie nauczyciele pozostają do dyspozycji uczniów.
 5. Monitorowanie i weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów oraz informowanie uczniów i rodziców o postępach ucznia, a także uzyskiwanych ocenach odbywa się on-line.
 6. W przypadku konieczności wprowadzania zmian w programach nauczania – nauczyciel winien przedstawić propozycje tych zmian po konsultacji w zespole przedmiotowym i przesłaniu drogą elektroniczną na adres: zdz@bialapodl.pl
 7. Godziny pracy psychologa szkolnego realizowane są w formie telefonicznych konsultacji i porad uczniom i rodzicom. Numer telefonu psychologa szkolnego 885-769-939. Godziny pracy: poniedziałek 10.00 – 16.00, wtorek 10.00 – 17.00, czwartek 09.00-17.00, piątek 08.00 – 14.00.
 8. W celu zapewnienia realizacji podstawy programowej nauczyciele świadczą pracę zdalnie. W wyjątkowych sytuacjach (np. brak Internetu) możliwa jest praca w Szkole. Nauczyciel winien zgłosić ten fakt oraz określić czas pracy na terenie szkoły na 1 dzień wcześniej dyrektorowi szkoły i uzyskać zgodę. Pobyt nauczyciela na terenie szkoły należy odnotować w rejestrze.
 9. Dopuszcza się wypożyczenie laptopa na czas pracy zdalnej – należy złożyć zapotrzebowanie poprzez pocztę elektroniczną.
 10. Ze względów bezpieczeństwa kontakty osobiste ze szkołą należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Do kontaktu zaleca się korzystanie z telefonów, poczty elektronicznej i wszelkiego rodzaju dostępnych komunikatorów.
 11. W wyjątkowych przypadkach wejście na teren szkoły należy uzgodnić telefonicznie lub drogą meilową.
 12. Każde wejście na teren budynku szkoły winno być zgodne z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego (dezynfekcja rąk). Wejście na teren szkoły jest możliwe od strony szatni w godzinach 08.00 – 16.00.
 13. Na terenie szkoły może przebywać w tym samym czasie maksymalnie 2 nauczycieli.
 14. Sale przygotowane do pracy zdalnej – 3 i 5.
Powodzenia w tym trudnym czasie.
Wzmacniajmy się wzajemnie i wzmacniajmy uczniów oraz rodziców.
UWAGA osoby, które ie zdały egzaminu zawodowego!
Osoby, które nie zdały egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. do 31 marca br. odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły albo do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu szkoły albo OKE.

 • deklaracja w formacie docx - TUTAJ
 • deklaracja w formacie PDF - TUTAJ
UWAGA!!!
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. dniach 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zawiesza się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach i placówkach oświatowych.
Od 16 marca 2020 r. zostają również zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego dla młodocianych pracowników.
Uczniowie szkół branżowych I stopnia będący pracownikami młodocianymi nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawców na dotychczasowych zasadach.
Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy. W okresie ograniczonego funkcjonowania szkół nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 par. 1).

Proszę Państwa wychowawców o poinformowanie rodziców o ww. sytuacji.

Link do całości komunikatu


Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 Marca delegacja naszej szkoły wdziała udział w obchodach „Narodowego Dnia Pamięci żołnierzy Wyklętych”. Święto to ustanowione zostało w celu upamiętnienia żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

Ten dzień to nie tylko hołd oddany żołnierzom walczącym w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, ale również edukacja młodego pokolenia.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świetną w kościele N.N.M.P w Białej Podlaskiej o godz. 10.00. Następnie uczestnicy obchodów udali się pod tablicę upamiętniającą na ul. Prostą przy Zakładzie Karnym, gdzie odegrano hymn i głos zabrał Prezydent Miasta Białej Podlaskiej i przedstawiciele władz samorządowych. Na koniec uroczystości został odczytany apel pamięci i zostały złożone kwiaty przez delegacie z naszej szkoły.

Egzaminy zawodowe
Link do strony z bazą arkuszy egzaminacyjnych - egzaminy zawodowe.

Zapraszamy
Zegar
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
Gości online: 3

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 95
Najnowszy użytkownik: Adrian