• Biała Podlaska, ul. Aleja Jana Pawła II nr 97

Szkolny Doradca Zawodowy

mgr Halina Zacharuk

Dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia uczniom właściwego wsparcia,
gdy zastanawiają się nad swoją przyszłością.

Pomaga poznać zawody przyszłości, uświadamia konieczność ustawicznego kształcenia i pracy nad sobą oraz wspiera rodziców i nauczycieli w procesie doradztwa zawodowego.

Zadania doradcy zawodowego:

Dla Ucznia

 • Diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
  i zawodowe
 • Pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej
 • Prowadzenie indywidualnych badań predyspozycji zawodowych
 • Prowadzenie zajęć związanych z wyborem zawodu oraz planowaniem kariery zawodowej

Drogi uczniu !!! Szkolny Doradca Zawodowy zaprasza

 • Gdy zastanawiasz się nad swoją przyszłością
 • Jeżeli masz jakiś problem natury zawodoznawczej i nie wiesz jak go masz rozwiązać
 • Gdy chcesz określić swoje predyspozycje zawodowe
 • Gdy chcesz znaleźć swoje mocne i słabe strony
 • Gdy chcesz uświadomić swoje uzdolnienia i talenty
 • Gdy chcesz zdobyć umiejętności niezbędne na współczesnym rynku
 • Gdy chcesz przygotować dokumenty aplikacyjne
 • Gdy chcesz opracować swój Indywidualny Plan Działania

PAMIĘTAJ! PRZYJDŹ I PORADŹ SIĘ DORADCY ZAWODOWEGO

Dla Rodzica

 • Indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów, którzy stoją przed wyborem dalszej drogi edukacyjno –zawodowej
 • Udzielanie porad i konsultacji w sprawach wychowawczych i w zakresie motywowania uczniów do zmian ścieżki edukacyjno – zawodwej
 • Udzielanie informacji zwrotnych na temat rozwoju, postępów i funkcjonowania dziecka w aspekcie wybranego zawodu ,ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich
  w tym zakresie
 • Działania o charakterze psychoedukacyjnym (dni otwarte, ulotki, gazetka ścienna, spotkania, warsztaty)

Drogi rodzicu !!! Szkolny Doradca Zawodowy zaprasza

 • Jeżeli masz jakiś problem z motywowaniem dziecka do nauki zawodu, bądź do zmian edukacyjno – zawodowych i nie wiesz jak go masz rozwiązać
 • Nie potrafisz porozumieć się ze swoim dzieckiem w zakresie wyboru, bądź zmiany ścieżki edukacyjno – zawodowej
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem swojego dziecka
 • Chciałbyś pomóc swojemu dziecku i nie wiesz w jaki sposób to zrobić

RODZICU, PRZYJDŹ I PORADŹ SIĘ DORADCY ZAWODOWEGO

Dla Nauczyciela

 • Wspiera nauczycieli, wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 • Współpracuje z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjna – zawodowego
 • Koordynuje działalność informacyjno –doradczą prowadzoną przez szkołę

Drogi nauczycielu !!! Szkolny Doradca Zawodowy zaprasza

 • Jeżeli masz jakiś problem w zakresie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej i nie wiesz jak go masz rozwiązać
 • Jeżeli potrzebujesz informacji w zakresie doradztwa zawodwego
 • Jeżeli Twój uczeń potrzebuje wsparcia i porady doradcy zawodowego
 • Jeżeli potrzebujesz wsparcia doradcy zawodowego w przeprowadzeniu grupowych badań czy porad zawodoznawczych

NAUCZYCIELU, PRZYJDŹ I PORADŹ SIĘ DORADCY ZAWODOWEGO