• Biała Podlaska, ul. Aleja Jana Pawła II nr 97

Wykaz podręczników

Wykaz podręczników w formacie PDF na rok szkolny 2022/2023

Informujemy że do klasy pierwszej i drugiej Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia podręczniki zapewnia szkoła, zostają wydane z biblioteki szkolnej!

Branżowa Szkoła I Stopnia

Klasa I Klasa II Klasa III

Technikum po szkole podstawowej

Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV

Technikum po gimnazjum

Klasa IV