• Biała Podlaska, ul. Aleja Jana Pawła II nr 97

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZDZ dla dorosłych w Radzyniu Podlaskim

Filia ZDZ w Radzyniu Podlaskim prowadzi szkoły dla dorosłych

  • Na podbudowie Gimnazjum - 3 lata
  • Na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej - 2 lata
  • Na podbudowie Szkoły Podstawowej - 3 lata
  • System nauczania: zaoczny - nauka odbywa się dwa razy w tygodniu

ZASADY PRZYJĘCIA do Liceum Ogólnokształcącego ZDZ dla dorosłych w Radzyniu Podlaskim

Przyjęcia do szkoły odbywają się bez egzaminu wstępnego. W przypadku dużej ilości chętnych kryterium przyjęcia będzie średnia ocen ukończonej Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Szkoły Podstawowej czy Gimnazjum.

Uczeń powinien złożyć

  • podanie (gotowy formularz dostępny w szkole)
  • 2 podpisane fotografie o wym. 37x52 mm
  • świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum
  • kserokopia dowodu osobistego

Słuchacze po zdaniu wszystkich egzaminów z przedmiotów przewidzianych w planie nauczania otrzymują świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego. Po zdaniu egzaminu dojrzałości (maturalnego) otrzymują świadectwo dojrzałości uprawniające do wstępu na wyższe uczelnie.