• Biała Podlaska, ul. Aleja Jana Pawła II nr 97

Psycholog szkolny

mgr Halina Zacharuk

Godziny pracy


Poniedziałek: 08:30 - 14:30
Wtorek: 08:30 - 15:00
Środa: 08:30 - 16:00
Czwartek: 08:30 - 16:00

Pedagog szkolny

mgr Beata Głuch

Godziny pracy


Poniedziałek: 11:00 - 15:00
Wtorek: 10:00 - 15:00
Środa: 10:00 - 14:00
Czwartek: 9:00 - 14:00
Piątek: 9:00 - 13:00

Psycholog szkolny dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia uczniom właściwej pomocy psychologicznej na terenie szkoły oraz wspiera rodziców i nauczycieli
w procesie wychowania.

W naszej szkole pokój psychologa to miejsce, gdzie uczniowie, nauczyciele a także rodzice w ciepłej, spokojnej atmosferze znajdą zrozumienie, akceptację i uzyskają pomoc w potrzebie.

Zadania psychologa:

Dla Ucznia

 • Rozpoznawanie i wspieranie mocnych stron ucznia
 • Diagnoza trudności emocjonalnych ucznia
 • Prowadzenie indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych
  z uczniami
 • Prowadzenie zajęć warsztatowych w klasach
 • Rozmowy, spotkania w razie potrzeb
 • Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym
 • Podejmowanie działań mediacyjnych w sprawach wychowawczych

Drogi uczniu !!! Psycholog szkolny zaprasza

 • Jeżeli masz jakiś problem i nie wiesz jak go masz rozwiązać
 • Jesteś samotny
 • Nie potrafisz porozumieć się z rodzicami czy nauczycielami
 • Masz problemy rodzinne
 • Znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej czy materialne
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób
 • Masz ciekawe pomysły którymi chcesz się podzielić

PAMIĘTAJ! PRZYJDŹ Z KAŻDĄ SPRAWĄ, Z KTÓRĄ SAM NIE MOŻESZ SOBIE PORADZIĆ. PSYCHOLOGA SZKOLNEGO OBOWIĄZUJE TAJEMNICA ZAWODOWA

Dla Rodzica

 • Indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów
 • Udzielanie porad i konsultacji w sprawach wychowawczych
 • Udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach, pomoc w skierowaniu rodziców do specjalistycznych placówek
 • Udzielanie informacji zwrotnych na temat rozwoju, postępów i funkcjonowania dziecka,ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich
 • Działania o charakterze psychoedukacyjnym (dni otwarte, ulotki, gazetka ścienna, spotkania, warsztaty)

Drogi rodzicu !!! Psycholog szkolny zaprasza

 • Jeżeli masz jakiś problem i nie wiesz jak go masz
 • Nie potrafisz porozumieć się ze swoim dzieckiem
 • Masz problemy rodzinne
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem swojego dziecka
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać
 • Chciałbyś pomóc swojemu dziecku nie wiesz w jaki sposób
 • Masz ciekawe pomysły na rozwiązania trudnej wychowawczo sytuacji którymi chcesz się podzielić

RODZICU, PRZYJDŹ Z KAŻDĄ SPRAWĄ, Z KTÓRĄ SAM NIE MOŻESZ SOBIE PORADZIĆ. PSYCHOLOGA SZKOLNEGO OBOWIĄZUJE TAJEMNICA ZAWODOWA!

Dla Nauczyciela

 • Wspieranie w udzielaniu szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, uzdolnień i potrzeb uczniów
 • Pomoc w określaniu form i metod wspierania uczniów
 • Konsultacje z zespołem nauczycieli w celu ujednolicenia wspólnych oddziaływań wobec uczniów
 • Interwencje wychowawcze w razie potrzeb
 • Pomoc wychowawcy w integrowaniu klasy
 • Udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach

Drogi nauczycielu !!! Psycholog szkolny zaprasza

 • Jeżeli masz jakiś problem i nie wiesz jak go masz rozwiązać
 • Nie potrafisz porozumieć się ze swoim uczniem , rodzicem ucznia
 • Masz problemy rodzinne
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem swojego ucznia
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać
 • Chciałbyś pomóc swojemu uczniowi nie wiesz w jaki sposób
 • Masz ciekawe pomysły na rozwiązania trudnej wychowawczo sytuacji i chcesz się podzielić
 • Potrzebujesz wsparcia wychowawczego

PRZYJDŹ Z KAŻDĄ SPRAWĄ, Z KTÓRĄ SAM NIE MOŻESZ SOBIE PORADZIĆ. PSYCHOLOGA SZKOLNEGO OBOWIĄZUJE TAJEMNICA ZAWODOWA!